Paradigm

« | »

Freud - en mästare i lärt nonsens

paradigm | 18 Maj, 2006 21:21

"Inte är psykoanalysen död", skriver Astrid Johansson i DN den sjunde maj, med anledning av att Freud fyller 150. Det är en korrekt iakttagelse, för de flesta terapeuter i Sverige arbetar fortfarande utifrån Freuds idéer. "Och nu har vetenskapen börjat intressera sig för Freuds teorier" fortsätter hon. Det är inte lika korrekt, även om det är intressant att hon gör en distinktion mellan psykoanalys och vetenskap.

Sanningen är att vetenskapsmän alltid intresserat sig för psykoanalysen. Redan för femtio år sedan efterlyste psykologer och psykiatriker till exempel utvärderingar av hur väl den psykoanalytiska terapin fungerar. De var psykoanalytikerna som var ointresserade; den kliniska erfarenheten var bevis nog, menade man. När psykologen Hans Eysenck i början på 1950-talet gjorde en utvärdering kom han fram till att terapin, i likhet med alla andra terapier på den tiden, var verkningslös. Sedan dess har det kommit nya effektiva terapiformer, medan de som bygger på Freuds idéer fortfarande, enligt nästan all internationell forskning, är lika verkningslösa.

Andra vetenskapsmän som intresserat sig för Freud är ärftlighetsforskare. I början av 1930-talet visade psykiatern Aaron Rosanoff att schizofreni, som enligt freudianerna främst beror på dåliga familjeförhållanden, har en hög ärftlighet. Under hela resten av 1900-talet fick man fram allt mer högkvalitativ forskning som visade att så gott som alla psykiska sjukdomar och personlighetsdrag var starkt ärftliga. Och särskilt graverande var det faktum ärftlighetsforskningen också visade att undantaget extrema fall så var familjemiljön av ingen eller marginell betydelse. Gissa vilka som var ointresserade.

I Sverige verkar psykoanalysen överleva mycket bättre än i USA. Där började dess nedgång kring 1970. Tolv år senare, 1982, stämde läkaren Rafael Osheroff privatsjukhuset Chestnut Lodge för att de gett honom psykoanalytisk behandling istället för ett evidensbaserat alternativ, det vill säga något som bevisats effektivt. Det hela resulterade i en utomrättslig uppgörelse och hur mycket Chestnut fick betala hölls hemligt. Men signalen var klar och tydlig: har du inga bevis för att din terapi fungerar så är du en kvackare och kommer behandlas som en sådan. Här hemma verkar det dessvärre vara fritt fram. Här och var läser man om de nya evidensbaserade terapiformerna, som kognitiv beteendeterapi till exempel, men de flesta terapeuter arbetar alltså psykodynamiskt/psykoanalytiskt. Och 250 nyutexmaineras årligen. Men i det långa loppet är det kört för Freud och hans vänner. När kunskapen kommer ut till de som går i terapi att de kan välja mellan något som fungerar och något som inte gör det lär knappast någon tveka.


kommentarer

Comment Icon psykoanalys

petra | 21/05/2006, 10:33

Idag skrev Leif Zern en bra artikel om detta - i DN...

Comment Icon

Paradigm | 21/05/2006, 14:53

Jag är ingen Dr Phil-fantast, men har Zern verkligen sett hans program? I det poängteras om något vådan av omedelbar behovstillfredsställelse och snabba lösningar.

Jag blir själv misstänksam mot någon som nöjer sig med att sätta citattecken kring ordet "vetenskaplig". Mer rakryggat vore att skriva "ovetenskapligt", men det är nog ett hörn Zern inte vill måla in sig i.

Comment Icon

P. | 30/05/2006, 13:47

Mycket bra här, Paradigm! Och Leif Zerns artikel intar ju den "ovetenskapliga" hållningen här, och om någon bara bemötte honom vetenskapligt skulle han redan vara inmålad i hörnet.

Comment Icon Tro och vetenskap

Folke Andersson | 06/10/2006, 12:45

Det är bra att den gamla psykodynamiska behandlingsgrunden ifrågasätts på allvar, inte bara i en akademisk diskussion, utan också i rent medicinsk mening. Att ha en stark tro i sitt dagliga arbete med människor i själsig nöd är bra, men en psykiatrisk/psykologisk behandlingsmetod måste bygga på samma vetenskapliga grund som allt annat inom den legitimerade sjukvården i detta land.

Comment Icon

Paradigm | 06/10/2006, 14:12

Det blir nog alltid något av en balansgång mellan vetenskapligt och ovetenskapligt. Det tycks ju som att en del personer använder intuition, tyst kunskap och andra undflyende och svårmätta storheter. Man bör självfallet vara öppen för sådant om det fungerar, även om det inte är vetenskapligt bekräftat.

Lägg till en kommentar
 authimage 

Fatal error: Call to a member function isEnabled() on a non-object in /home/userB/b0163600/public_html/bloggsite.se/tmp/190/%%168^%%1685944611^commentform.template.php on line 18