Paradigm

« | »

SvD förmedlar tvivelaktiga forskningsresultat

paradigm | 30 November, 2006 20:13

Under rubriken "Unga brottslingar tar oftare sitt liv", skriver Inger Atterstam i SvD idag en artikel som är full av motsägelser och oklarheter. Det finns exempelvis inget i texten som styrker påståendet i rubriken. Vad man kommit fram till är att unga brottslingar har en ökad förekomst av "för tidig våldsam död " där självmord alltså ingår som en del. Och hur överrepresenterade är de unga brottslingarna? Enligt professor Per Anders Rydelius vid Karolinska Institutet är för tidig våldsam död fyra gånger så vanligt som inom de två andra grupper man undersökt, nämligen vanliga ungdomar och ungdomar som fått behandling inom psykiatrin. Om han menar fyra gånger vanligare än den ena eller den andra gruppen eller båda sammantagna framkommer inte. Men Rydelius menar ändå att detta visar att de unga kriminella är mer utsatta och sårbara än unga med psykiska besvär.

Om det här gällt självmord kunde jag förstå resonemanget, men kan det inte lika gärna vara så att brottslingar överlag är omdömeslösa och dör i trafikolyckor och liknande? Just uttrycket "utsatt och sårbar" för i alla fall mina tankar mer till självmord än olyckor. Vilket motsägs av att, som det framgår av artikeln, 90 procent av de som begår självmord lider av någon form av psykisk sjukdom. Givet att många kriminella också är psykiskt sjuka så pekar det på att skillnaderna vad gäller självmord inte kan vara särskilt stora mellan de här grupperna. Så vad säger oss artikeln om unga brottslingar? Att de dör tidigare och våldsammare än vissa andra (oklart vilka). Denna banalitet dominerar pappersupplagans första sida. Hur gick det egentligen till?

En förklaring kan vara trötta och överarbetade journalister. Men en så framträdande artikel borde väl inte kunna slinka igenom på det viset. Min elaka misstanke är att det handlar om politik. Den forskning som Atterstam refererar presenterades på Läkaresällskapets riksstämma där självmord var ett tema. Anledningen till det är att "Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet den 15 december ska lämna över ett av regeringen beställt förslag till nationellt program för att förebygga självmord", för att citera artikeln. Man ska alltså be regeringen om pengar till sin självmordsforskning och prevention. Alltså har man dragit igång studier om till exempelvis unga brottslingars självmordsbenägenhet, en grupp som man antagit kunde vara intressant i det här sammanhanget. När sedan resultaten blev för nedslående så tog man till "för tidig våldsam död" som en räddningsplanka. Genom att använda detta begrepp som ett slags synonym för självmord har man hoppats kunna rädda sina anslag. Och detta har SvD sedan okritiskt förmedlat utan några egna åsikter eller reflexioner. Kanske får man något i gengäld, som snyggt sammanställt informationsmaterial som utan större bearbetning kan publiceras i tidningen. Något lurt är det i alla fall.


kommentarer

Lägg till en kommentar
 authimage 

Fatal error: Call to a member function isEnabled() on a non-object in /home/userB/b0163600/public_html/bloggsite.se/tmp/190/%%168^%%1685944611^commentform.template.php on line 18