Paradigm

« | »

Designer babies

paradigm | 04 Januari, 2007 13:29

Att förbättra människan genom att eliminera dåliga anlag och förmera de bra är ingen ny tanke. Det brukar kallas eugenik eller ibland rashygien, även om det inte nödvändigtvis har med ras att göra. För Francis Galton som myntade termen handlade det mest om studiet av de ärftliga mekanismer som gav upphov till genier. Att det låg i släkten anade han eftersom hans kusin hette Charles Darwin. Men särskilt långt kom han aldrig i sin jakt på genialitetens ärftlighet.

Senare hamnade eugeniken i vanrykte då den kom att handla om ras. I USA införde man 1924 en lag i syfte att minska inflödet av immigranter från syd- och österuropa, som man ansåg var av sämre virke än andra européer. Men de som verkligen sänkte eugeniken som idé var nazisterna som i ett led för att uppnå världsherravälde ville rädda den ariska rasen med det så kallade Lebensborn-programmet.

Idag vill därför ingen tala om eugenik, men tanken på att förbättra människan har ändå levt kvar. Numera bedrivs istället något som kritiker kallar kosument-eugenik - infertila par som med hjälp av kryobanker förses med ägg och sperma från mycket noggrannt utvalda donatorer för att deras barn ska få så "bra" anlag som möjligt. Bankerna dokumenterar alltifrån donatorernas kroppsmått, intelligens, personlighet, hår-, hud- och ögon färg, till sånt som favoritfärg, religion, handstil och andra egenskaper som förmodligen inte är särskilt ärftligta, men som de blivande föräldrarna tror och hoppas att deras barn kommer att få.

Man skulle kunna tro att den här petigheten handlar om att barnen ska bli så lika sina föräldrar som möjligt, men det är bara halva sanningen. De flesta vill förvisso att barnet ska ha samma etniska tillhörighet som man själv har. Men det finns ingen efterfrågan på kortväxta eller överviktiga eller ens genomsnittligt intelligenta donatorer. Dessutom tycks det finnas en stark efterfrågan på donaorer med, tja, ett ariskt utseende. Danska kryobanker har de senaste åren etablerat sig på olika håll i världen med sina långa, blonda och blåögda donatorer. "Congratulations, it's a Viking!", utbrast en av dem, Scandinavian Cryobank, i en reklamkampanj på Manhattan för några år sedan.

Nästa steg i den här utvecklingen togs i fjol då Abraham Center of Life (ACL) öppnade sina dörrar. Det är en infertilitetsklinik i Texas som är ensam i världen om att kunna leverera barn vars båda biologiska föräldrar är donatorer. Genom att paren får välja ut vilka donatorer som ska kombineras i skapandet av just deras barn får de en unik chans att bestämma, eller designa säger kritikerna, sina blivande barns egenskaper. Kritikerna menar att ACL bara skapar embryon med anlag för blåa ögon och blont hår. ACL:s chef Jennalee Ryan är oförstående till kritiken och hänvisar tilll att hon själv har svarta och latinska adoptivbarn."Jag är inte inställd på att skapa en ny arisk ras. [...] Det finns helt enkelt en efterfrågan på vita barn", säger hon in en artikel i San Antonio Current.

Om det bara var infertila par som ägnade sig åt den här nya formen av eugenik så kunde man väl rycka på axlarna åt det. Men ny teknik gör det möjligt för alla par att välja vilka anlag deras barn ska få. Man kan redan idag kartlägga vilka anlag ett embryo bär på innan det implanteras i livmodern, så kallad pre-implantatorisk gendiagnostik (PGD). Man kan natuurligtvis inte trolla hur som helst med PGD, ett centralafrikanskt par kan inte få ett blont barn på det sättet. Men ett vitt par med bruna ögon men med anlag för blå kan bestämma att deras barn ska ha blå ögon, för att ta ett exempel. Om PGD blir så billligt att alla har råd med det riskerar vi att hamna i en märklig situation där alltfler barn blir "vikingar". "Det vore en historisk ironi om vi alla till sist fick det utseendet", säger Jonathan Moreno, professor i biomedicinsk etik vid University of Virginia.

Drömmen om den förbättrade människan lever alltså vidare. En dröm som skulle fått Hitler att le, men som nog inte enbart har med rasism att göra. Många vill säkert ha blonda barn därför att de tycker att de är söta. Att vita som grupp är mer framgångsrika än många andra grupper gör väl också att man associerar det nordiska utseendet med framgång. Och en del kanske vill ha barn med ett ovanligt utseende, för inte ens bland vita amerikaner är kombinationen ljust hår och blå ögon särskilt vanlig.

Det spelar det väl egentligen ingen roll om vi alla får ett nordiskt utseende, även om det verkar lite trist. Men vad händer med samhället när alltfler genvarianter sorteras bort i jakten på det perfekta barnet? Hur mycket vet dessa föräldrar om genetik, evolutionen och de långsiktiga konsekvenserna? Väldigt lite, av deras önskemål att döma.

Källor:

Janet Golden, Journal of Social History 22/9 2004

Kiko Martinez, Designer genes, San Antonio Current 10/03 2006

Cheryl Miller, Babies for sale, The new Atlantis nr 13 2006

Jamie Talan, Newsday, 5 Juni, 2005


kommentarer

Comment Icon

Björn | 04/01/2007, 23:33

Jag tycker det är en mycket skrämande utveckling när vi ger oss i detta utan att ha en aning om vart det leder.

Comment Icon

Paradigm | 06/01/2007, 14:17

Jag med. Men det dröjer säkert tio, femton år innan PGD blir allmänt tillgängligt. Förhoppningsvis har vi lite mer insikter i frågan vid det laget.

Lägg till en kommentar
 authimage 

Fatal error: Call to a member function isEnabled() on a non-object in /home/userB/b0163600/public_html/bloggsite.se/tmp/190/%%168^%%1685944611^commentform.template.php on line 18